طبق اطلاعیه‌ی رسمی سازمان جهانی بهداشت، ویروس ابولا باری دیگر در جمهوری دموکراتیک کنگو و به‌طور دقیق‌تر استان ایکواته‌ی این کشور شیوع پیدا کرده است.

سازمان جهانی بهداشت شیوع مجدد ابولا را در کنگو تأیید کرد

طبق اطلاعیه‌ی رسمی سازمان جهانی بهداشت، ویروس ابولا باری دیگر در جمهوری دموکراتیک کنگو و به‌طور دقیق‌تر استان ایکواته‌ی این کشور شیوع پیدا کرده است.