معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با عنایت به تجربه‌ی برگزاری مراسم دهه‌ی اول محرم این سازمان برای روز اربعین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است و مشارکت فعا…

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی گفت: با عنایت به تجربه‌ی برگزاری مراسم دهه‌ی اول محرم این سازمان برای روز اربعین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است و مشارکت فعا