رکنا : رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با استاندار بوشهر با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کشور را حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع عنوان کرد….

رکنا : رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با استاندار بوشهر با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کشور را حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع عنوان کرد.