معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: سازماندهی و شناسنامه‌دار شدن تورهای گردشگری به مقصد هرمز با هدف جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی ضروری است….

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: سازماندهی و شناسنامه‌دار شدن تورهای گردشگری به مقصد هرمز با هدف جلوگیری از بروز هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی ضروری است.