رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی از دستگیری ۵ متهم پرونده حمله به سوپر مارکت های مشهد خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی از دستگیری ۵ متهم پرونده حمله به سوپر مارکت های مشهد خبر داد.