رئیس اداره آنفلوآنزای بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت: این‌که واکسن‌های آنفلوآنزای تولید داخل بتواند برای تزریق امسال به دست ما برسد کمی محل اما و اگر دارد….

رئیس اداره آنفلوآنزای بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفت: این‌که واکسن‌های آنفلوآنزای تولید داخل بتواند برای تزریق امسال به دست ما برسد کمی محل اما و اگر دارد.