مغز این ربات‌ها یک مدار CMOS است که باعث می‌شود دستورات را به‌طور مستقل انجام دهند.
The post ساخت میکروربات‌های هوشمندی که با «مغز» الکترونیکی، به‌طور مستقل راه می‌روند appeared first on دیجیاتو.

مغز این ربات‌ها یک مدار CMOS است که باعث می‌شود دستورات را به‌طور مستقل انجام دهند.

The post ساخت میکروربات‌های هوشمندی که با «مغز» الکترونیکی، به‌طور مستقل راه می‌روند appeared first on دیجیاتو.