تامین باتری برای موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌ها، یکی از نگرانی‌های بشر است. یک استارتاپ چینی مدعی شده که با ساخت باتری اتمی، 50 سال شارژ هر موبایل را تضمین می‌کند….

تامین باتری برای موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌ها، یکی از نگرانی‌های بشر است. یک استارتاپ چینی مدعی شده که با ساخت باتری اتمی، 50 سال شارژ هر موبایل را تضمین می‌کند.