علیرضا واحدی نیکبخت مهمان برنامه دورهمی بود. در ویدئو زیر هدیه واحدی نیکبخت به مهران مدیری را می‌بینید.

علیرضا واحدی نیکبخت مهمان برنامه دورهمی بود. در ویدئو زیر هدیه واحدی نیکبخت به مهران مدیری را می‌بینید.