هرچند لاریجانی امروز قدرت مستقیم ندارد ولی آن‌قدر هم از محوریت قدرت دور نیست که برای جریان‌های تندرو خطری به شمار نیاید

هرچند لاریجانی امروز قدرت مستقیم ندارد ولی آن‌قدر هم از محوریت قدرت دور نیست که برای جریان‌های تندرو خطری به شمار نیاید