رکنا:تصویری زیبا از گلوریا هاردی همسر ساعد سهیلی بازیگر معروف گلوریا اصالتی فرانسوی دارد.

رکنا:تصویری زیبا از گلوریا هاردی همسر ساعد سهیلی بازیگر معروف گلوریا اصالتی فرانسوی دارد.