در این خبر، متن کامل زیارت عاشورا همراه با صوت حاج عبدالرضا هلالی و ترجمه فارسی آن در اختیار شماست؛

در این خبر، متن کامل زیارت عاشورا همراه با صوت حاج عبدالرضا هلالی و ترجمه فارسی آن در اختیار شماست؛