استقلالی‌ها امروز نیز تمرینات خود را برای بازی با مس کرمان برگزار کردند.

استقلالی‌ها امروز نیز تمرینات خود را برای بازی با مس کرمان برگزار کردند.