متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت از افراد نوجوان اعتراف کرد و گفت: سوژه‌های خود را که اکثرا منتظر تاکسی بودند، به‌عنوان مسافرکش سوار خودرو می‌کردم و پس از طی مسیری در محل خلوت با استفاده از سلاح سرد وجه نقد و گوشی موبایلشان را به‌زور از آن‌ها می‌گ…

متهم در تحقیقات پلیسی به ۱۰ فقره سرقت از افراد نوجوان اعتراف کرد و گفت: سوژه‌های خود را که اکثرا منتظر تاکسی بودند، به‌عنوان مسافرکش سوار خودرو می‌کردم و پس از طی مسیری در محل خلوت با استفاده از سلاح سرد وجه نقد و گوشی موبایلشان را به‌زور از آن‌ها می‌گرفتم.