زوج بدل انداز دستگیر شدند

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری زن و مردی بدل انداز طلا با ۲۰ فقره بدل اندازی به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: متهمان سوژه‌های خود در اپلیکیشن‌های فروش طلای دست دوم شناسایی می‌کردند….

جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری زن و مردی بدل انداز طلا با ۲۰ فقره بدل اندازی به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: متهمان سوژه‌های خود در اپلیکیشن‌های فروش طلای دست دوم شناسایی می‌کردند.