سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی فر گفت: مسافری سوار بر یک دستگاه پراید که راننده آن یک زن بود شده و بر روی صندلی کنار راننده نشسته است. در طول مسیر مرد دیگری نیز سوار بر خودرو شده است و پس از طی مسافتی راننده خودرو تغییر مسیر داده و با ورود به بزرگراه “ام…

سرهنگ کارآگاه سید قاسم موسوی فر گفت: مسافری سوار بر یک دستگاه پراید که راننده آن یک زن بود شده و بر روی صندلی کنار راننده نشسته است. در طول مسیر مرد دیگری نیز سوار بر خودرو شده است و پس از طی مسافتی راننده خودرو تغییر مسیر داده و با ورود به بزرگراه "امام علی" مسافر مرد وی را مورد ضرب و جرح قرار داده است و پس از سرقت تلفن همراه و مقادیری وجه نقد، وی را در مکانی خلوت به بیرون از خودرو پرتاب کرده اند.