کشتی‌گیری با پرچم بحرین امشب برای مدال طلای ۹۷ کیلوگرم مبارزه می‌کند. این یک زنگ خطر است یا یک الگو برای امید؟

کشتی‌گیری با پرچم بحرین امشب برای مدال طلای ۹۷ کیلوگرم مبارزه می‌کند. این یک زنگ خطر است یا یک الگو برای امید؟