ابوبکر محمد بن زکریای رازی، از برجسته‌ترین دانشمندان و حکیمان دوران طلایی اسلام بود که حتی بر آموزش پزشکی غرب نیز تاثیر گذاشت.
The post زندگینامه ابوبکر محمد بن زکریای رازی appeared first on دیجیاتو.

ابوبکر محمد بن زکریای رازی، از برجسته‌ترین دانشمندان و حکیمان دوران طلایی اسلام بود که حتی بر آموزش پزشکی غرب نیز تاثیر گذاشت.

The post زندگینامه ابوبکر محمد بن زکریای رازی appeared first on دیجیاتو.