حوادث رکنا: ریزش آوار در پردیس ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

حوادث رکنا: ریزش آوار در پردیس ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.