رشت- استاندار گیلان گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۱۱ هزار و ۶۴۹ واحد مسکن در طرح اقدام ملی در استان تامین شده است.

رشت- استاندار گیلان گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۱۱ هزار و ۶۴۹ واحد مسکن در طرح اقدام ملی در استان تامین شده است.