یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که زودتر وارد یائسگی می‌شوند ممکن است در سنین بالا در معرض خطر از دست دادن عضلات قرار بگیرند.

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنانی که زودتر وارد یائسگی می‌شوند ممکن است در سنین بالا در معرض خطر از دست دادن عضلات قرار بگیرند.