همراه اول بابت هشدار غلط زلزله، بسته مکالمه نامحدودی را برای مشترکینش عرضه کرده است که در ادامه با روش فعالسازی آن آشنا می‌شویم.
The post زمان فعال‌سازی بسته دلجویی همراه اول مشخص شد: مکالمه نامحدود در جمعه 18 آذر appeared first on دیجیاتو.

همراه اول بابت هشدار غلط زلزله، بسته مکالمه نامحدودی را برای مشترکینش عرضه کرده است که در ادامه با روش فعالسازی آن آشنا می‌شویم.

The post زمان فعال‌سازی بسته دلجویی همراه اول مشخص شد: مکالمه نامحدود در جمعه 18 آذر appeared first on دیجیاتو.