بر اساس اطلاعیه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه می شود.

بر اساس اطلاعیه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه می شود.