زمان رای گیری تا صدور اطلاعیه “اعلام پایان انتخابات” باید ادامه داشته باشد
زمان رای گیری تا صدور اطلاعیه “اعلام پایان انتخابات” باید ادامه داشته باشد

: ستاد انتخابات کشور خطاب به اعضای شعب و نمایندگان فرماندار اعلام کرد رای گیری تا صدور اطلاعیه “اعلام پایان انتخابات” می بایست ادامه داشته باشد.  به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 25 خود آورده است به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند رای گیری تا اتمام مدت […]

ستاد: ستاد انتخابات کشور خطاب به اعضای شعب و نمایندگان فرماندار اعلام کرد رای گیری تا صدور اطلاعیه “اعلام پایان انتخابات” می بایست ادامه داشته باشد.

 به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 25 خود آورده است به اطلاع اعضای محترم شعب و نمایندگان فرماندار می رساند رای گیری تا اتمام مدت زمان تمدید شده و صدور اطلاعیه اتمام رای گیری می بایست ادامه داشته و درب های شعب اخذ رای به روی رای دهندگان محترم باز باشد.