اقتصادنیوز: هنوز مشخص نشده که مراسم تشییع پیکر هوشنگ ابتهاج طبق وصیت وی از پای درخت ارغوان انجام می‌شود یا از مقابل تالار وحدت.

اقتصادنیوز: هنوز مشخص نشده که مراسم تشییع پیکر هوشنگ ابتهاج طبق وصیت وی از پای درخت ارغوان انجام می‌شود یا از مقابل تالار وحدت.