در حالی که پیش از این قرار بود جشن قهرمانی باشگاه استقلال پیش از شروع مسابقات لیگ برتر برگزار شود این موضوع به زمان دیگری موکول شد.

در حالی که پیش از این قرار بود جشن قهرمانی باشگاه استقلال پیش از شروع مسابقات لیگ برتر برگزار شود این موضوع به زمان دیگری موکول شد.