رکنا ورزشی: مدیرعامل تازه وارد پرسپولیس به دنبال تزریق بودجه به بازیکنان این تیم است.

رکنا ورزشی: مدیرعامل تازه وارد پرسپولیس به دنبال تزریق بودجه به بازیکنان این تیم است.