محققان در بارسلونای اسپانیا و کیوتوی ژاپن با عوض کردن ژن‌ها بین سلول‌های انسان و موش دریافتند که زمان برای انسان کندتر از موش می‌گذرد.

محققان در بارسلونای اسپانیا و کیوتوی ژاپن با عوض کردن ژن‌ها بین سلول‌های انسان و موش دریافتند که زمان برای انسان کندتر از موش می‌گذرد.