روزبه چشمی، کاپیتان دوم تیم استقلال از دوشنبه به تمرینات استقلال بر می‌گردد و در صورت صلاحدید ریکاردو ساپینتو می‌تواند در هفته پایانی لیگ برتر به میدان بیاید….

روزبه چشمی، کاپیتان دوم تیم استقلال از دوشنبه به تمرینات استقلال بر می‌گردد و در صورت صلاحدید ریکاردو ساپینتو می‌تواند در هفته پایانی لیگ برتر به میدان بیاید.