مهاجم مصدوم استقلال با گذراندن دوران نقاهت خود به زودی در تمرینات تیمش شرکت می‌کند.

مهاجم مصدوم استقلال با گذراندن دوران نقاهت خود به زودی در تمرینات تیمش شرکت می‌کند.