اقتصادنیوز: انتخاب رشته رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد آزمون سراسری ۱۴۰۱ آغاز شد.

اقتصادنیوز: انتخاب رشته رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد آزمون سراسری ۱۴۰۱ آغاز شد.