نتایج اولیه آزمون ارشد دانشگاه معارف در خردادماه اعلام خواهد شد و داوطلبانی که رتبه‌های بالا را احراز کرده‌اند برای مصاحبه دعوت می‌شوند.

نتایج اولیه آزمون ارشد دانشگاه معارف در خردادماه اعلام خواهد شد و داوطلبانی که رتبه‌های بالا را احراز کرده‌اند برای مصاحبه دعوت می‌شوند.