انتخابات مجلس یازدهم روز جمعه دوم اسفندماه برگزار می‌شود؛ به گفته مسئولان آموزش و پرورش ۷۰هزار مدرسه به عنوان شعب اخذ رای فعال خواهند بود.

انتخابات مجلس یازدهم روز جمعه دوم اسفندماه برگزار می‌شود؛ به گفته مسئولان آموزش و پرورش ۷۰هزار مدرسه به عنوان شعب اخذ رای فعال خواهند بود.