صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران به همراه مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از خط مترو پرند بازدید کردند.

صبح امروز رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران به همراه مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از خط مترو پرند بازدید کردند.