اقتصادنیوز: در ادامه عملیات ضداشغال نظامیان اوکراینی در جنوب این کشور، «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی آنها دفاع از منطقه دونتسک است.

اقتصادنیوز: در ادامه عملیات ضداشغال نظامیان اوکراینی در جنوب این کشور، «ولودیمر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین گفت تمرکز اصلی آنها دفاع از منطقه دونتسک است.