تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که ارتش کی یف پیشروی های بزرگ و سریعی را علیه نیروهای روسیه انجام داده و ده ها شهر را در جنوب و شرق این کشور از اشغال خارج کرده است….

تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که ارتش کی یف پیشروی های بزرگ و سریعی را علیه نیروهای روسیه انجام داده و ده ها شهر را در جنوب و شرق این کشور از اشغال خارج کرده است.