اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور اوکراین به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت: اینکه آنها باید از سرزمین خودشان دفاع کنند را درک می‌کنم، ولی اطلاعاتی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه اسرائیل در حال صادرات سلاح به سایر کشورها است….

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور اوکراین به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و گفت: اینکه آنها باید از سرزمین خودشان دفاع کنند را درک می‌کنم، ولی اطلاعاتی دریافت کرده‌ام مبنی بر اینکه اسرائیل در حال صادرات سلاح به سایر کشورها است.