ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه مدعی شد که ولادیمیر پوتین مسئول مرگ الکسی ناوالنی، مخالف اصلی رئیس‌جمهور روسیه است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز جمعه مدعی شد که ولادیمیر پوتین مسئول مرگ الکسی ناوالنی، مخالف اصلی رئیس‌جمهور روسیه است.