زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر امروز شنبه شهرستان شماخی در جمهوری آذربایجان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر امروز شنبه شهرستان شماخی در جمهوری آذربایجان را لرزاند.