زمین لرزه ای به شدت ۵.۲ ریشتر مناطقی از خراسان رضوی را لرزاند.

زمین لرزه ای به شدت ۵.۲ ریشتر مناطقی از خراسان رضوی را لرزاند.