در نخستین ساعت بامداد امروز زمین لرزه ۴.۳ ریشتری، پیشین در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

در نخستین ساعت بامداد امروز زمین لرزه ۴.۳ ریشتری، پیشین در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.