زلزله ۴.۳ ریشتری حوالی فین را لرزاند.

زلزله ۴.۳ ریشتری حوالی فین را لرزاند.