زلزله‌ای با قدرت ۴ ریشتر حوالی قلعه قاضی از توابع استان هرمزگان را لرزاند.

زلزله‌ای با قدرت ۴ ریشتر حوالی قلعه قاضی از توابع استان هرمزگان را لرزاند.