ظهر امروز زلزله‌ای به قدرت ۳.۳ ریشتر شهر سالند در شهرستان دزفول را به شدت تکان خورد.

ظهر امروز زلزله‌ای به قدرت ۳.۳ ریشتر شهر سالند در شهرستان دزفول را به شدت تکان خورد.