مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان از مصدومیت ۲۳ نفر بر اثر وقوع زمین لرزه ۵.۲ ریشتری صبح امروز در این شهرستان خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان از مصدومیت ۲۳ نفر بر اثر وقوع زمین لرزه ۵.۲ ریشتری صبح امروز در این شهرستان خبر داد.