زلزله ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر، جنوب ترکیه را لرزاند.

زلزله ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر، جنوب ترکیه را لرزاند.