شهردار پردیس گفت: در پی وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری دماوند، ساعاتی پیش واحدهای مختلف این شهرداری به منظور آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی به حالت آماده‌باش درآمد….

شهردار پردیس گفت: در پی وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری دماوند، ساعاتی پیش واحدهای مختلف این شهرداری به منظور آمادگی برای مقابله با خطرات احتمالی به حالت آماده‌باش درآمد.