زلزله ۴.۳ ریشتری تبریز را لرزاند.

زلزله ۴.۳ ریشتری تبریز را لرزاند.