زلزله ۴.۵ ریشتری جویم در استان فارس را لرزاند.

زلزله ۴.۵ ریشتری جویم در استان فارس را لرزاند.