زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر، بوشهر را تکان داد.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر، بوشهر را تکان داد.